Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

Życie potrafi być skąpe: mijają dni, tygodnie, miesiące, lata i nic się nie wydarza. A potem uchylamy jakieś drzwi (...) i nagle przez szczelinę wdziera się istna lawa. W jednej chwili nie mamy nic, a już w następnej aż tyle, że trudno sobie z tym poradzić.
— Paulo Coelho - "Jedenaście minut"
Reposted frompomruki pomruki vialaparisienne laparisienne
5263 c443 500
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamehhh mehhh
6072 d62e 500
Reposted fromspokodama spokodama viamalutki malutki

September 18 2018

Reposted frommrrru mrrru vialaparisienne laparisienne
4988 eabc
Reposted frommrcake47 mrcake47 vialaparisienne laparisienne
Drangarnir
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viametafnord metafnord
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
4305 886a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola
Dla ciebie - tysiąc razy!
— K. Hosseini, "Chłopiec z latawcem"
Reposted fromskrzacik skrzacik viacytaty cytaty
7840 466a 500

undr:

Fred den Ouden. Kissing goodbye. Amsterdam. 1967

September 17 2018

5335 b0e7 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt vialaparisienne laparisienne
0482 880a
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
9042 623c
Reposted fromSanthe Santhe viaalliwantisyou alliwantisyou
0003 db7c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaalliwantisyou alliwantisyou
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
7143 c6a4
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl