Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2018

- Jak ją rozpoznam?
- Po tym, że gdy stanie przed tobą, będziesz wiedział. Po prostu będziesz wiedział, że to ona. Każda twoja część ciała będzie do niej rwać, stracisz kontrolę nad emocjami. Dokonasz rzeczy do jakich nigdy dla nikogo byś się nie posunął. Zapragniesz ją kochać w każdym miejscu o każdym czasie. Będziesz chciał by była tylko twoja. Bo wszystko od niej się zaczyna i na niej się kończy.
- Brzmi strasznie.
- Powiem Ci coś więcej. Nie daj jej odejść. Poczujesz to tylko raz i tylko do jednej kobiety.
— Alisa Ana

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
4702 6345 500

dotsrt:

On the Beach, 1959

4353 99c0
0199 ff58
Reposted frompastelowe pastelowe viajointskurwysyn jointskurwysyn
5241 2edd

July 21 2018

Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.

July 14 2018

6190 72a7 500
Reposted fromhagis hagis viatobecontinued tobecontinued
4304 a04a

Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued

July 09 2018

May 30 2018

8665 0d7e 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viaIriss Iriss
0467 065d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"

May 28 2018

4625 29df 500
4070 8686

Creative photos from mom and her two daughters

Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viaPoranny Poranny
1796 f941
Reposted fromunco unco viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
4044 eb6e 500
Reposted fromseaweed seaweed viacoeurina coeurina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl