Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

5202 c98f 500
Reposted fromescapism escapism viaPoranny Poranny
9723 1113
Reposted fromepidemic epidemic viagdziejestola gdziejestola
Mnie na niczym nie zależy, wiesz?
Na niczym. Oprócz ciebie.
Muszę cię widzieć. Muszę patrzeć na ciebie. Muszę słyszeć twój głos.
Muszę i nic mnie więcej nie obchodzi.
— Stanisław Lem
Reposted fromyourtitle yourtitle viagdziejestola gdziejestola

Gdzie będziemy za rok?

5403 0944 500
Reposted fromepicenegod epicenegod viagdziejestola gdziejestola

October 21 2017

Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromRynn Rynn viatobecontinued tobecontinued
8702 d860
Reposted fromsilentshout silentshout viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viadotknij dotknij
Jeśli myślisz o jakiejś osobie, to ona zawsze będzie w Twoim sercu, w tajemnicy przytulając Cię, żebyś był szczęśliwy. Tak właśnie jest z miłością. Ta druga osoba nie musi być koło Ciebie, żebyś ją czuł.
— Liz Nickles
0706 c1c8 500
Reposted fromtheolicious theolicious viagdziejestola gdziejestola
9790 844a
Reposted fromiblameyou iblameyou viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
4487 8923 500
7533 64d4
7542 34f5
Reposted fromumorusana umorusana viadotknij dotknij
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl