Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2014

Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadamebutterfly madamebutterfly
8268 2697 1
0776 2a77 1
6632 8c53 1

surviveourselves:

squidward-tortellini:

fuckin hero

LITERALLY ME

Reposted fromlychnis lychnis viamadamebutterfly madamebutterfly
Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma...
— Wisława Szymborska
^•^
img: embedded image
Może też nie możesz zasnąć, proszę Cię, uśmiechnij się. 
— Pezet
2695 82b7 1
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viagwiazdeczka gwiazdeczka
3485 20bb 1
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy viamesoup mesoup
3052 2346 1
Reposted fromarwen arwen viagwiazdeczka gwiazdeczka
"Był też moją ostoją, a zarazem moim przeciwieństwem- pasowaliśmy do siebie idealnie. Ja byłam impulsywna i uczuciowa, on- spokojny i mądry. Czułam się przy nim bezpiecznie zarówno psychicznie jak i fizycznie... i wiedziałam, ze mogę na nim polegać w każdej sytuacji."
— Casey Watson - "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Bywam tylko przesadnie bezczelny, jak każdy nieśmiały człowiek
— Hłasko
Reposted frommirabelek mirabelek viascorpix scorpix
2012 2cbf 1
Reposted fromSagittariusA SagittariusA viascorpix scorpix
4367 c6b0 1
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viawzruszenia wzruszenia
8299 aecd 1
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaeretika eretika

"Jak dobrze Mogę zbierać
jagody w lesie
myślałem
nie ma lasu i jagód.

Jak dobrze Mogę leżeć
w cieniu drzewa
myślałem drzewa
już nie dają cienia.

Jak dobrze Jestem z tobą
tak mi serce bije
myślałem człowiek
nie ma serca."

— — Tadeusz Różewicz, Jak Dobrze
Reposted fromhcagryppa hcagryppa viaeretika eretika
0167 7629 1
Reposted fromwagabunda wagabunda viaunmadebeds unmadebeds
5138 7004 1
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl