Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2018

Transparent Lipgloss Gif (lipgloss matches colour of your soup)

May 04 2018

2110 74c0 500
Reposted fromholymoly holymoly viagdziejestola gdziejestola
3071 3690

May 03 2018

6672 f0eb 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagdziejestola gdziejestola

April 21 2018

Tak jest. Dziękuję bardzo. :) Niebawem odpiszę!

April 08 2018

smalllindsay:

Legit rofl

(source: ohmybuster)

8202 f1f3 500
Reposted fromverronique verronique viatobecontinued tobecontinued
Jeśli przechodzisz przez piekło, nie przestawaj iść.
— Winston Churchill

March 27 2018

8947 432e 500
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 26 2018

2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman viamole-w-filizance mole-w-filizance
6162 e167 500

mooonkid:

My parents after their 2nd date in 1982 when my dad was a year younger than I am now

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaPoranny Poranny
Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami, " Przygoda z Owcą"
Po co te lata obaw, że moje zdanie jest mniej ważne? Po co rozmyślanie czy wszystkim dookoła spodoba się to co mówię? Po co myślenie o tym co oni pomyślą? Jak zinterpretują moje słowa? Jak spojrzą na mnie? Potem układnie w głowie scenariusza jak mam odpowiedzieć. Żeby było tak jak oni chcą.
Przecież to nieistotne. A moja głowa pleśniała przez tyle lat. Zupełnie niepotrzebnie. 
Koniec. Czas zacząć być.
— aggape.soup.io
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagabrielle gabrielle

March 24 2018

8414 1da6
Reposted fromkulamin kulamin vialaparisienne laparisienne
7113 bfa3 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka vialetha0 letha0
2074 ae6f 500
Reposted fromkrzysk krzysk vialetha0 letha0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl