Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2017

3350 4fb7

(…) I jeszcze miałem Ci powiedzieć, że jak z Tobą jestem to zawsze jest za mało czasu i jak już musimy się żegnać to czuję się tak jakby ktoś nas rozrywał na pół…

Reposted from12czerwca 12czerwca viajointskurwysyn jointskurwysyn

i o tym
marzyłem
i śniłem
by nucić Ci
kołysanki do snu
by patrzeć w
Twoją twarz
zaspaną
i szeptać Ci
Kocham Cię
o 4 nad ranem

Reposted from12czerwca 12czerwca viajointskurwysyn jointskurwysyn
@jendrzej7 wyślę w poniedziałek, max. we wtorek. na który adres lepiej - nowy czy stary?
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
co druga moja myśl wyrywa się do Ciebie.
— gdyby nie obowiązki poleciałyby wszystkie.

December 05 2017

6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viapuella13 puella13
3531 714e
Reposted fromretro-girl retro-girl viapuella13 puella13
3884 76cd 500
Reposted fromgreenfox greenfox viamehhh mehhh
8083 d1b3 500
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viamehhh mehhh

December 04 2017

8184 d528
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaIriss Iriss
0238 f8cc 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viagabrielle gabrielle
8717 a24b
Reposted frommruczenie mruczenie viagdziejestola gdziejestola

December 03 2017

Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
3591 f2f8 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viatobecontinued tobecontinued
6963 ab74 500

Chiński krzaczek
- gdy pragniesz kogoś tak mocno,
że jednym dniem tęsknoty wypełniasz trzy lata jesieni
Reposted fromEmisja Emisja viahydrosphere hydrosphere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl