Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

August 12 2017

4737 10cd 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
4735 c77f

wanderlust-newyork:

Anna Karina

Reposted fromLittleJack LittleJack
4727 8607
Reposted fromLittleJack LittleJack
9460 c583
Reposted fromtaSowa taSowa viacoeurina coeurina
5328 99fd
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaPoranny Poranny

August 11 2017

"(...) nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma i być nie może. Zawsze zdaje się, że jest zbyt późno czy zbyt wcześnie; że zbyt wiele doświadczenia albo że zbyt mało. Zawsze coś stoi na przeszkodzie. To nie może mieć znaczenia."
— Hłasko
- Jak Wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromlovvie lovvie viacoolstorybro23 coolstorybro23
9399 1ea3
0589 cc9e
Reposted fromtaSowa taSowa viacoeurina coeurina
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
Reposted fromborn2die born2die viacoolstorybro23 coolstorybro23
Otóż: w jakiś tam sposób nie byłem ci wierny; 
istniał świat. A to rozprasza. Ja budziłem się 
i żyłem, dotykałem, jadłem, rozmawiałem, 
piłem wino i grałem w ludzkie gry, jeździłem 
koleją i pozowałem do zdjęć, rozproszyłem się, 
wybacz.

Otóż: w jakiś tam sposób nie byłam ci wierna, 
byłam zajęta w innych miejscach, w innych 
ludziach, prócz ciebie miałam pory roku, 
zwierzęta, drzewa, wojny, dzieci, wielką przestrzeń 
do ogarnięcia. Dopiero teraz zostanę przy tobie, 
wybacz.

I teraz będzie wszystko? Nie będzie niczego. 
Kapelusze i dachy, korony drzew, wieże, 
drogi i tory kolejowe, rzeki - stąd widziane 
rozpłyną ci się zaraz. Pozwoliłam sobie
zrobić dopisek na twojej kartce pocztowej, 
wybacz.
— Świetlicki
Reposted fromzmora zmora viagdziejestola gdziejestola

Nie śnij się. nie śnij. W którymś śnie się utop
tak ostatecznie i nie przyśnij już się. 
Robisz mi nieporządek w chaosie. Aż muszę 
zaraz po przebudzeniu kląć bezgłośnie, żeby 
ciebie odpędzić.  (...)
— Świetlicki
Reposted fromzmora zmora viagdziejestola gdziejestola
7303 554e
Young Colin Firth.
6030 ffc1
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaoutoflove outoflove
7370 a7ff
Reposted fromkarahippie karahippie vialip lip
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl